wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - Ramadan Mubarak🌙

Ramadan Mubarak🌙

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - سال نو مبارک 🎉🍎🐯

سال نو مبارک 🎉🍎🐯

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - مصاحبه‌ی کاری 🎤

مصاحبه‌ی کاری 🎤

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آشنایی با انواع آب و هوا ☂️☀️

آشنایی با انواع آب و هوا ☂️☀️

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - جملاتی برای استفاده از تاکسی 🚕

جملاتی برای استفاده از تاکسی 🚕

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - روز ولنتاین  💘

روز ولنتاین 💘

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - فقط نگو I don't know ! (جایگزین‌ها)😜

فقط نگو I don't know ! (جایگزین‌ها)😜

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - وقتی که خیلی خوشحالیم 🐷😊

وقتی که خیلی خوشحالیم 🐷😊

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوتِ Good و Well چیه؟ 🧐

تفاوتِ Good و Well چیه؟ 🧐

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - چهار اصطلاح با حیوانات ‍! 🐠🐴

چهار اصطلاح با حیوانات ‍! 🐠🐴

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - بررسی فرقِ Fun و Funny (نکات ریز) 👍🏻

بررسی فرقِ Fun و Funny (نکات ریز) 👍🏻

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح یهویی ترک کردن (عادت) 😜

اصطلاح یهویی ترک کردن (عادت) 😜

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - فرق Jungle با Forest چیه ؟🤔🌲

فرق Jungle با Forest چیه ؟🤔🌲

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - یکبار برای همیشه ضمایر انعکاسی رو یاد بگیریم

یکبار برای همیشه ضمایر انعکاسی رو یاد بگیریم

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - پاسخ به "ساعت چنده" رو یاد بگیریم⏱

پاسخ به "ساعت چنده" رو یاد بگیریم⏱

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - جایگزین کلمه‌ی Hello

جایگزین کلمه‌ی Hello

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت دو کلمه‌ی especially و specially

تفاوت دو کلمه‌ی especially و specially

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح لو دادن

اصطلاح لو دادن

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح Elephant in the room 🐘

اصطلاح Elephant in the room 🐘

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - نکات استفاده از would (قسمت دوم)

نکات استفاده از would (قسمت دوم)

همین حالا نصب کن
آموزش روزانه