wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - نکات گرامری کلمه‌ی would

نکات گرامری کلمه‌ی would

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت Forget to do و Forget doing

تفاوت Forget to do و Forget doing

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - حرف بزرگ در ابتدای کلمه (نکات آموزشی)

حرف بزرگ در ابتدای کلمه (نکات آموزشی)

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - سه اصطلاح با کلمه‌ی Like 👍🏻

سه اصطلاح با کلمه‌ی Like 👍🏻

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - افعال مرکب با کلمه‌ی Pass

افعال مرکب با کلمه‌ی Pass

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح Wet blanket (پتوی خیس) 🛏

اصطلاح Wet blanket (پتوی خیس) 🛏

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - چطور از کلمه‌ی Until استفاده کنیم

چطور از کلمه‌ی Until استفاده کنیم

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تاثیر نمره‌ی آیلتس در مهاجرت

تاثیر نمره‌ی آیلتس در مهاجرت

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت on, in , at در موقعیت‌های مکانی

تفاوت on, in , at در موقعیت‌های مکانی

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آشنایی با اصطلاح Eager beaver

آشنایی با اصطلاح Eager beaver

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاحی مربوط به شوق و اشتیاق

اصطلاحی مربوط به شوق و اشتیاق

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاحی برای جیم شدن 🏃🏻‍♀️

اصطلاحی برای جیم شدن 🏃🏻‍♀️

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - کاربرد متفاوت کلمه‌ی Perky (فریبنده)

کاربرد متفاوت کلمه‌ی Perky (فریبنده)

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح hold your horses 🐴

اصطلاح hold your horses 🐴

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آشنایی با معادل ایموجی دست‌ها 👌🏻

آشنایی با معادل ایموجی دست‌ها 👌🏻

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آشنایی با حرف اضافه‌ی "over"

آشنایی با حرف اضافه‌ی "over"

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح When pigs fly 🐷

اصطلاح When pigs fly 🐷

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آشنایی با حرف اضافه‌ی "on"

آشنایی با حرف اضافه‌ی "on"

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - استفاده از کلمات مخفف مانند  IDK

استفاده از کلمات مخفف مانند IDK

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - کلمات قابل شمارش و غیر قابل شمارش !

کلمات قابل شمارش و غیر قابل شمارش !

همین حالا نصب کن
آموزش روزانه