wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - فعالیت‌های مربوط به آشپزخانه 👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳

فعالیت‌های مربوط به آشپزخانه 👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - کلمات هم آوا (homophone) 🎼

کلمات هم آوا (homophone) 🎼

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - سه اصطلاح با eye 👀

سه اصطلاح با eye 👀

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - متقاعد کردن یا منصرف کردن

متقاعد کردن یا منصرف کردن

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آشنایی با اصطلاح "آدمه تازه به دوران رسیده" 💰

آشنایی با اصطلاح "آدمه تازه به دوران رسیده" 💰

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت دو کلمه‌ی "Breath" و "Breathe"  😮‍💨

تفاوت دو کلمه‌ی "Breath" و "Breathe" 😮‍💨

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - کالوکیشن  ‌های (ترکیبات) کلمه "GET"

کالوکیشن ‌های (ترکیبات) کلمه "GET"

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - انواع شخصیت‌های افراد 🎭

انواع شخصیت‌های افراد 🎭

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - Ramadan Mubarak🌙

Ramadan Mubarak🌙

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت دو حرف اضافه‌ی On و About

تفاوت دو حرف اضافه‌ی On و About

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت Finish و End 🏁

تفاوت Finish و End 🏁

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - چهار اصطلاح مربوط به لباس پوشیدن👔👗

چهار اصطلاح مربوط به لباس پوشیدن👔👗

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - سه کلمه شبیه به هم ولی متفاوت  (RISE, ARISE, RAISE)

سه کلمه شبیه به هم ولی متفاوت (RISE, ARISE, RAISE)

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت کلمات امریکن و بریتیش 🇮🇸🆚🇺🇸

تفاوت کلمات امریکن و بریتیش 🇮🇸🆚🇺🇸

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - ديگه نگيد No ❌

ديگه نگيد No ❌

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - کلمات و جملات مربوط به خواب 🛏💤

کلمات و جملات مربوط به خواب 🛏💤

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آشنایی با دو اصطلاح کاربردی✌🏻

آشنایی با دو اصطلاح کاربردی✌🏻

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - ظروف موارد غذایی

ظروف موارد غذایی

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اندازه‌گیری مواد غذایی 🍕

اندازه‌گیری مواد غذایی 🍕

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - چهار اصطلاح برای دوران قاعدگی (پروید💁🏻‍♀️)

چهار اصطلاح برای دوران قاعدگی (پروید💁🏻‍♀️)

همین حالا نصب کن
آموزش روزانه