wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آروم باش رو چطوری بگیم؟ شش اصطلاح برای گفتن آروم باش

آروم باش رو چطوری بگیم؟ شش اصطلاح برای گفتن آروم باش

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - سه لهجه‌ی متفاوت بریتیش، اِمریکن و استرالیا (سری دوم)

سه لهجه‌ی متفاوت بریتیش، اِمریکن و استرالیا (سری دوم)

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آشنایی با چهار اصطلاح کاربردی

آشنایی با چهار اصطلاح کاربردی

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - کالوکیشن‌های (ترکیبات) کلمه‌ی Take

کالوکیشن‌های (ترکیبات) کلمه‌ی Take

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - احساسات

احساسات

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاحات ویژه‌ی افراد سیگاری

اصطلاحات ویژه‌ی افراد سیگاری

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آشنایی با اصطلاح دهنم آب افتاد

آشنایی با اصطلاح دهنم آب افتاد

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - نکات کاربردی برای کلمه‌ی news

نکات کاربردی برای کلمه‌ی news

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - چه زمانی باید به فعل در زبان انگلیسی ing اضافه کنیم؟

چه زمانی باید به فعل در زبان انگلیسی ing اضافه کنیم؟

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - اصطلاح چند مرده حلاجی

اصطلاح چند مرده حلاجی

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - هنوز بیداری رو چطور بگیم؟🤔

هنوز بیداری رو چطور بگیم؟🤔

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - معرفی انیمیشن‌های مناسب یادگیری

معرفی انیمیشن‌های مناسب یادگیری

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - سه لهجه‌ی متفاوت بریتیش، اِمریکن و استرالیا (سری اول)

سه لهجه‌ی متفاوت بریتیش، اِمریکن و استرالیا (سری اول)

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - انواع محل قرار گرفتن اشیا

انواع محل قرار گرفتن اشیا

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - نکات مهم برای اسپیکینگ آیلتس

نکات مهم برای اسپیکینگ آیلتس

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - کالوکیشن (ترکیبات) کلمه Abuse

کالوکیشن (ترکیبات) کلمه Abuse

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - وقتی هَنگ می‌کنین از این اصطلاح استفاده کنید

وقتی هَنگ می‌کنین از این اصطلاح استفاده کنید

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - آیا زمان ها جمع بسته می‌شوند؟

آیا زمان ها جمع بسته می‌شوند؟

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - معرفی سریال‌های مناسب یادگیری

معرفی سریال‌های مناسب یادگیری

wordy - آموزش زبان انگلیسی با بازی - تفاوت Many و a lot of

تفاوت Many و a lot of

همین حالا نصب کن
آموزش روزانه